Siden 1. januar 2018 er der brugt

00.000.000

minutter på at holde i kø på strækningen.

Det svarer til over 1.880 timer i døgnet, hver eneste dag.

Foreningen til Fremme af Den Sjællandske Tværmotorvej

arbejder for at få motorvej fra Næstved via Slagelse til Kalundborg

Fakta om Rute 22

Find viden om behovet for en motorvej fra Næstved via Slagelse til Kalundborg

Kort over Rute 22

Se den ønskede linjeføring forden nye motorvej

Tidslinje for Rute 22

Fra start til slut i motorvejsprojekt Rute 22

Hvorfor en Tværmotorvej

Rute 22 skal skabe bedre sammenhæng

En reduceret rejsetid på Sjælland skaber
øget vækst og sammenhæng

Den sjællandske infrastruktur fungerer dårligt i dag, og det er til stor daglig ulempe for mange borgere og virksomheder i regionen. I dag går alle motorveje på Sjælland udelukkende til og fra København, og der er derfor hårdt brug for en tværgående motorvej på Sjælland for at skabe sammenhængskraft og vækst på Syd- og Vestsjælland – og for at gavne hele det sjællandske arbejdskraftopland.

Pendlere, der er bosiddende i Vest- og Sydsjælland, tilbagelægger længere afstande for at komme på arbejde end pendlere i andre steder dele af landet. I gennemsnit brugte pendlerne fra de 4 kommuner som den Sjællandske Tværmotorvejen krydser – Kalundborg, Slagelse, Næstved og Faxe – over 60 km. til og fra arbejde i 2019, mens den gennemsnitlige pendlingsafstand fra bopæl til arbejdssted på landsplan var 44,0 km.

Pendlere i området bruger således rigtig meget tid på de danske veje, og hver eneste dag koster det store forsinkelser, høje omkostninger og tabt konkurrencekraft. Det har alvorlige konsekvenser for hele Sjælland og for balancen i Danmark mellem de store byer og landdistrikterne, at infrastrukturen er utilstrækkelig. Rejsetiden er markant længere end den burde være i en sammenhængende region, og det betaler især virksomhederne i industribåndet mellem Kalundborg og Slagelse en høj pris for hver eneste dag.

En fuldt gennemført Sjællandsk Tværforbindelse – med anlæggelse af en motorvej – vil aflaste trafikken på de nuværende landeveje mellem de sjællandske byer og reducere transporttiden med op til 47 minutter hver vej for 243.000 borgere i de fire kommuner Faxe, Næstved, Slagelse og Kalundborg. Den samlede tidsbesparelse hos trafikanterne formodes at kunne udgøre op imod 10.000 timer dagligt i 2075.

Kommer motorvejen ikke, vil vi se en fortsat udflytning af pendlere og virksomheder. Konsekvensen bliver, at det Syd- og Vestsjællandske område langsomt sander til, og gradvist mister udviklingsmuligheder. Der er brug for vækst og optimisme i hele Danmark, og derfor er det helle rikke nok alene at fokusere på infrastruktur og udviklingsmuligheder i Jylland, som de statslige investeringer de seneste mange år primært har tilgodeset.

Tværmotorvejen er vital for det
regionale arbejdsmarked

Sjælland udgør et stort sammenhængende arbejdsmarked, hvor god infrastruktur og effektiv transport binder sjællandske byer og virksomheder sammen. Den Sjællandske Tværmotorvej udgør en væsentlig forudsætning for erhvervsudvikling og bosætning i vores kommune. Med en tværmotorvej binder vi hele Vest- og Sydsjælland sammen, og skaber dermed et meget stort sammenhængende udviklingsområde, hvor transporten af vare og pendling mellem bopæl og arbejde, bliver meget mere tidsmæssigt overskueligt. Det vil derfor også have en positiv effekt på bosætningen og rekruttering af arbejdskraft.

Med en motorvejsforbindelse styrkes erhvervs- og byudviklingen i Vest- og Sydsjælland ved at sikre en bedre fremkommelighed. Det vil øge vækstmulighederne for det regionale erhvervsliv, og give grundlaget for 1.600 nye arbejdspladser inden for industri- og transporterhvervene og yderligere gevinster for andre erhverv.

Den markante forbedring i tilgængelighed vil give de regionale virksomheder muligheder for øget vækst og produktivitet i form af færre transportomkostninger og bedre logistikplanlægning, som årligt vil øge produktionsværdien med 3,4 milliarder kroner.

Hver eneste dag kører mellem 8.000 og 15.000 billister på strækningerne – Næstved, Slagelse og Kalundborg

En reducering af ventetiden på strækningerne kan gøre  Danmark 2 mia. rigere