Motorvejen giver stor synergi

i forhold til Femern- og Kattegat-forbindelserne

Den kommende Femern-forbindelse vil kunne tiltrække nye virksomheder og flere turister til Sjælland, så der bliver skabt en bred og vedvarende vækst, nye arbejdspladser og styrket eksport til regionen. Erhvervsundersøgelser fra området viser, at god infrastruktur har afgørende betydning, når virksomhederne i området skal vælge lokalisering og for fremtidig vækst i området. Hvorvidt det anses som attraktivt for virksomheder at etablere sig i regionen, og flere af vores virksomheder at internationalisere sig, i forbindelse med åbningen af Femern-forbindelsen afhænger derfor meget af den omkringliggende infrastruktur. Her vil Tværmotorvejen være helt afgørende. Tværmotorvejen er en nødvendighed for at skabe en transportkorridor, der vil kunne sikre en sikker og effektiv afvikling af blandt andet den tunge nordvest gående trafik fra Næstved til Slagelse og videre til Kalundborg, som vi ved kommer i slipstrømmen af Femern forbindelsen.

Hertil kommer, at hvis man ikke blot ser isoleret på den Sjællandske Tværmotorvej, men også inddrager perspektiverne i andre infrastrukturprojekter, står det klart, at Tværmotorvejen vil bidrage til at udnytte det fulde potentiale af det samlede sjællandske vejnet samt investeringerne i Femernbælt-forbindelsen og en potentielt kommende Kattegat-forbindelse.