Tværmotorvejen rummer mulighed for

Større internationale investeringer til Sjælland og øgede eksportmuligheder

Danmark går glip af udenlandske investeringer som følge af den manglende motorvej på tværs af Sjælland, fordi den eksisterende infrastruktur simpelthen ikke understøtter områdets mange udenlandsk ejede virksomheder.

Flere virksomheder i området har nemlig udenlandske ejere og disse er tilbageholdende med yderligere investeringer i bl.a. produktionsapparater før der besluttes en opgradering af infrastrukturen. Dermed går Danmark glip af udenlandske investeringer, fordi infrastrukturen til og fra bl.a. Næstved endnu ikke er opgraderet til en motorvej. Det er på ingen måder holdbart, når et stort byområde i Danmark på den måde ikke er attraktiv for udenlandske investorer fordi, der mangler infrastruktur. Danske virksomheder taber dermed konkurrenceevne, og de udenlandske virksomheder vinder kapløbet om at tiltrække investeringer.

Dermed er det tydeligt, at de dårlige infrastrukturforhold er en direkte bremse på væksten i det Syd- og Vestsjællandske område. Det giver ikke kun forringede konkurrencevilkår, og unødig CO2-udledning, men det giver også endnu et incitament for udenlandske ejere til at outsource virksomheder i området.

Fra især de store byer på Syd- og Vestsjælland eksporteres der hvert år for milliarder af kroner. Men mange af disse eksportkroner er stærkt hæmmet af den meget problematiske situation på rute 54 og 22, som er ufremkommelig på grund af stor trafikal belastning. Med en årsdøgnstrafik på mellem 8.000 og 15.000 biler på trækningen er særligt om morgenen og om eftermiddagen ved at bryde helt sammen. Det rammer mange af områdets virksomheder men i høj grad eksportvirksomheder, som er i kommunerne. Disse virksomheder er dybt afhængige af, at deres leverancer hurtigt og punktligt kommer fra land. Men når den første del af ruten for eksportvarerne konsekvent møder udfordringer, er det ikke nemt at leve op til kriterierne om hurtig, punktlig og nem levering. Derfor er det bydende nødvendigt for at sikre danske eksportindtægter med en Sjællandsk Tværforbindelse.

Tværmotorvejen rummer også mulighed for

en stor samfundsøkonomisk gevinst

Tværforbindelsen er ikke bare afgørende for udviklingen for Syd- og Vestsjælland. Motorvejen vil også være med til at skabe balance og sund økonomi for hele Danmark. Opgraderingen til motorvej af de tre separate strækninger, som den Sjællandske Tværmotorvej dækker, og som tilsammen udgør ca. 70 km, er en samfundsøkonomisk rentabel investering.

En samfundsøkonomisk analyse af Tværmotorvejen viser, at investeringen gør Danmark 2 mia. kr. rigere. Tværmotorvejen er således en samfundsøkonomisk sund investering med en intern forrentning på 4,5 pct.

Det er en klar prioritet bredt blandt Folketingets partier at sikre vækst, udvikling og sammenhængskraft i hele landet. Dette er også bekræftet ved flere lejligheder i form af de politiske initiativer, der er blevet sat i søen i løbet af denne valgperiode. Det vidner både udflytning af statslige arbejdspladser, igangsættelse af nye infrastrukturprojekter, og investering i forsyning i hele landet om.

Desværre er Syd- og Vestsjælland ved at blive afskåret fra den vækst, som dansk økonomi oplever i disse år. Det har alvorlige konsekvenser for Sjælland og Danmark, at der mangler motorvej, og der er brug for vækst i hele Danmark. Men hvis ovenstående politiske initiativers potentiale skal indfries til fulde, så skal der ske et markant løft af infrastrukturen på tværs af Sjælland.