Første etape er allerede i støbeskeen

– nu skal vi videre

Med infrastrukturaftalen fra 2021, blev det aftalt at opstarte etableringen af motorvejen ml. Næstved-Rønnede (Rute 54) i 2026, og dermed er de første 15km af de i alt 70km motorvej som Tværmotorvejen strækker sig over allerede i støbeskeen. Derudover, er der i aftalen også afsat midler til at gennemføre en forundersøgelse af en opgradering af Rute 22, som forventes i igangsat 2025/26. Det er dog afgørende for væksten og sammenhængskraften på Syd- og Vestsjælland at motorvejen Næstved-Rønnede ses i sammenhænge med den fulde Tværmotorvej, således at transportkorridoren bliver fuldendt, og dermed vil kunne medvirke til at fremtidssikre udviklingen i området til glæde og gavn for hele Danmark.